SMILE je celoevropský projekt, který pomáhá zájemcům vstoupit do oboru pivovarnictví.

Budoucím podnikatelům poskytuje základní informace a trénink.

Projekt obsahuje tréninkový program, jehož absolvent obdrží certifikát SMILE (SMILE Certification in Brewing Entrepreneurship). Držitel certifikátu má větší předpoklady a lepší dovednosti k vybudování úspěšné, dlouhodobě prosperující pivovarnické firmy. Absolvent se dobře orientuje ve všech třech částech tréninkového programu, kterými jsou: výroba piva, řízení firmy a kontrola rizik.

Projekt má za cíl především:

  • pomoct osvojit si podnikatelské dovednosti, které minipivovaník musí mít, aby dokázal založit firmu a zaměstnávat v ní lidi,
  • pomoct pivovarníkům rozvinout vůdčí schopnosti a uvědomit si zodpovědost plynoucí z předpisů ohledně bezpečnosti potravin,
  • pomoct uvědomit si, jak je provázané vaření piva se zemědělstvím a životním prostředím,
  • být zdrojem informací o vaření piva, sladovnictví a kvasném procesu,
  • rozvíjet kompetentnost a konkurenceschopnost evropského minipivovarnického sektoru a přinášet informace o pozitivním vlivu, který pivo má pro celou evropskou ekonomiku,
  • podporovat neustálé zlepšování a šíření informací o aktuálních nejlepších technologiích a praxi, přičemž klade důraz na trvalou udržitelnost pivovarnictví,
  • podporovat snahu Evropské unie o trvale udržitelnou spotřebu a výrobu,
  • vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat podnikání.

Naši partneři… více informací >

Mullingar Employment Action Group
Glafka Czech
Dramblys Spain Albacete
EBC Brewers of Europe