Certifikát SMILE pro podnikání v pivovarnictví

Držitel tohoto certifikátu je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi potřebnými pro rozvoj kariéry v pivovarnickém oboru. Je schopen založit si vlastní minipivovarnickou firmu a následně ji řídit.

Učební výstupy – držitelé certifikátu:

  • rozumí jednotlivým technologickým krokům při výrobě piva a jsou schopni je aplikovat v praxi – dokážou uvařit dobré pivo.
  • ví, jak založit a řídit firmu – díky tomu jsou schopni založit si vlastní minipivovarnickou firmu.
  • orientují se v předpisech a požadavcích vážících se ke komerční výrobě piva.

Video Source: Leashless Brewing. Published via YouTube https://youtu.be/Bw0FLyPNLGw 

 

V dokumentu SMILE QUALIFICATION 2018 (ke stažení níže) je uveden první návrh, jak by měl vypadat obsah kurzu SMILE, po jehož absolvování bude udělen certifikát SMILE Certificate in Brewing Entrepreneurship. Obsah kurzu je navržen na základě předchozího výzkumu a konzultací s odborníky z oboru, kteří mají různou pokročilost, zkušenosti a znalosti. Výzkum a konzultace se prováděly ve státech, z nichž jsou partnerské organizace podílející se na projektu. Z výzkumu plyne, že pivovarnický obor si žádá výukový program se strukturou popsanou níže.

Kurz je koncipován pro začátečníky a věnuje se 3 základním oblastem:

  1. Vaření piva – Tuto část je možné absolvovat v rámci e-learningu, živé výuky ve třídě nebo na dálku, popřípadě kombinací těchto možností. Je třeba, aby student získal alespoň týdenní praxi v některém pivovaru, a tak si fyzicky osvojil pivovarnické vybavení a procesy.
  2. Řízení firmy – V této části se studenti seznámí s podnikatelským prostředím, v němž se pivovary pohybují. Budou se věnovat strategickému plánování, finančnímu plánování, marketingu a prodeji.
  3. Kontrola rizik – Komerční pivovarník musí fungovat v kontrolovaném prostředí, protože jen tak může zaručit kvalitní produkci v souladu s předpisy. Tato část připravuje studenty právě na tento aspekt pivovarnického podnikání, respektive na provozování komerčního pivovaru.

Dokument “”SMILE QUALIFICATION 2018“” si stáhněte zde”

Video Source: CBC News. Published via YouTube https://youtu.be/gGQmLAoqKyg

 

Zpráva SMILE REPORT (ke stažení níže) poskytuje přehled o pivovarnictví v Evropě. Zaměřuje se zejména na partnerské státy projektu SMILE a uvádí také přehled současných vzdělávacích programů v oboru. Zpráva ukazuje, že vzdělávací programy zaznamenaly v pivovarnictví v poslední době značný rozvoj. To je důsledek toho, že vzniká mnoho řemeslných pivovarů a mikropivovarů. Tradiční učňovské, resp. školní vzdělávací programy, na zvýšenou poptávku přestávají stačit.

Zprávu “”SMILE REPORT 2018“” si stáhněte zde “

Dejte nám vědět, co si myslíte o projektu SMILE, o kvalifikaci SMILE nebo o čemkoli dalším, co se vztahuje k vaření piva a co vás zajímá: