Náš výukový program nabízí 3 moduly, které vás uvedou do světa pivovarnictví a poskytnou vám základní informace v následujících oblastech:

  1. Vaření piva – Tuto část je možné absolvovat v rámci e-learningu, živé výuky ve třídě nebo na dálku, popřípadě kombinací těchto možností. Je třeba, aby student získal alespoň týdenní praxi v některém pivovaru, a tak si fyzicky osvojil pivovarnické vybavení a procesy.
  2. Řízení firmy – V této části se studenti seznámí s podnikatelským prostředím, v němž se pivovary pohybují. Budou se věnovat strategickému plánování, finančnímu plánování, marketingu a prodeji.
  3. Kontrola rizik – Komerční pivovarník musí fungovat v kontrolovaném prostředí, protože jen tak může zaručit kvalitní produkci v souladu s předpisy. Tato část připravuje studenty právě na tento aspekt pivovarnického podnikání, respektive na provozování komerčního pivovaru.

Modul 1 – Zásady pivovarnictví a výroba piva

Modul 2 – Zásady používání surovin v pivovarnictví

Modul 3 – Zásady procesů Brewhouse v pivovarnictví

Modul 4 – Zásady fermentace v pivovarnictví

Modul 5 – Zásady kondicionování a filtrace v pivovarnictví

Modul 6 – Zásady balení piva